حامیان

این پروژه به همت مجمتع مس سرچشمه و هیئت کربلا رفسنجان شروع شده است.